ကင်ဆာဆေးများရရှိရေး တိုးမြှင့်ခြင်း။

Parkway ကင်ဆာစင်တာ တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် လူနာများ၏ ဘဝအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရာတွင် ဆေးဝါးများ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သို့သော်၊ ဤဆေးများကိုသုံးစွဲခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သိသာထင်ရှားသောစိန်ခေါ်မှုများရှိလာနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆေးများကို သုံးစွဲနိုင်မှု မြှင့်တင်ရာတွင် လူနာကူညီရေး အစီအစဉ်များ* ကို စတင်ရန် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပိုနားလည်ရန် Parkway Cancer Centre တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ သင်သည် enquiry@pcc.sg တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။

*ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများမှ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။