GoingThru_Banner

Tầm soát giúp tăng cơ hội phòng ngừa và phát hiện sớm một số loại ung thư nhất định ở giai đoạn sớm, khi còn dễ điều trị.

Một số yếu tố nhất định, bao gồm tiền sử gia đình, có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Trung tâm Ung thư Parkway nhận thấy tầm quan trọng của việc đánh giá nguy cơ ung thư và phát hiện sớm bệnh này, để có cơ hội chữa khỏi cao nhất.

CanScrEEn là chương trình tầm soát nhằm cung cấp việc kiểm tra cho các cá nhân có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư.

KIỂM TRA UNG THƯ ĐỂ YÊN TÂM

  • Bao gồm kiểm tra bởi một chuyên gia ung thư
  • Các gói kiểm tra được tùy biến cho phù hợp với hồ sơ rủi ro cá nhân
  • Tư vấn gen cho những người có các bệnh ung thư di truyền nguy cơ cao

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ : +65 67389333 hoặc thư điện tử: enquiry@canhope.org